Tuomalan kylä ja Tuusulan kansanopisto

Kohde kuuluu polkuun Tuusulanjärven kierros.
Tuomalan kylän kaupan edessä oli mänty, joka on tunnistettavissa mm. Eero Järnefeltin maalauksista

Tuomalan kylämäellä saattaa vielä erottaa vanhan suomalaisen tavan, jossa maalaiskylän rakennukset sijaitsevat melko tiiviissä ryhmässä kylämäellä ja talojen viljelysmaat levittäytyvät ympärille. Kylämäen vanhoja maalaistaloja ovat Kylänpää, Kittelä, Kuninkaala, Saarela ja Laurikkala.

Kylän historia sivuaa kultakauden taiteilijoiden elämää. Kylänpään siniseksi maalattu taitekattoinen talo on komealla paikalla kylän etelälaidalla. Sibeliukset asuivat Kylänpäässä, kun Ainolaa rakennettiin. Pekka Halonen puolestaan vuokrasi hieman kauempana olevan Perttilän talon suurta tupaa, kun Halosenniemen ateljeeta vasta rakennettiin. Taiteilija Martta Wendelin asui Tuomalan Suopellossa vuokralaisena 1930­­–1940-luvuilla.

Saarelan talo ja pihapiiri on säilyttänyt vanhan asunsa. Saarelan isäntä oli Tuusulan edustajana Pietarissa maaliskuussa vuonna 1899, kun 500 henkinen suuri lähetystö vei tsaarille 522 931 suomalaisen allekirjoittaman adressin, jossa vastustettiin helmikuun manifestia ja siis Suomen autonomisen aseman heikentämistä.

1950-luvulle asti kylän läpi kulkeva tie oli yksi valtakunnan pääteistä ja sen asema muuttui vasta, kun rakennettiin Lahdentie ja Järvenpääntien oikaisu. Vilkkaan tien varrelle sijoittui myös palveluita, ja Tuomalassakin oli kauppa ja leipomo.

Tuusulan kansanopisto, nykyinen Pekka Halosen akatemia, perustettiin vuonna 1906. Aikanaan kyläläiset osallistuivat kansanopiston perustamiseen ja tukemiseen monella tavalla. Kansanopiston iltamat ja erilaiset juhlat olivat koko kylässä merkittäviä tapahtumia.

Lue lisää kohteesta

Tuusulan kansanopisto – Pekka Halosen akatemia

Tuusulan kansanopisto perustettiin 1907. Kansanopistojen perustaminen liittyi ajan yleiseen valistushenkeen. Myös Tuusulan taiteilijat osallistuivat monin tavoin kansanopiston toimintaan ja tukemiseen. Kansanopiston hirsinen päärakennus valmistui 1908. Se on arkkitehti Yrjö Sadeniemen suunnittelema komea, jugend-tyylinen talo.

Uusia opetus- ja majoitustiloja saatiin vuonna 1939 valmistuneessa rakennuksessa. 1980-luvulla valmistui uusi asuntola ja 2002 tilat muun muassa grafiikan, kuvanveiston ja valokuvauksen opetukseen.

Aikoinaan yhden lukuvuoden kestävillä kansanopistokursseilla opiskeltiin käytännöllisiä aineita kuten maataloutta, puutarhanhoitoa, ruuanlaittoa ja käsitöitä, mutta myös yleissivistäviä aineita. Tärkeää oli myös herätellä opistolaisten tiedonhalua. Ennen televisiota kansanopisto oli tärkeä myös tuomalalaisille, sillä opiston juhlat ja iltamat tarjosivat mukavaa ohjelmaa.

Kansanopisto alkoi lisätä taideopetustaan 1980-luvulla. Vuodesta 1996 lähtien tiloissa on toiminut Pekka Halosen akatemia, joka on Keuda Tuusulan kulttuurialan koulutusyksikkö. Se antaa toisen asteen perustutkintokoulutusta graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen ja valokuvauksen koulutusohjelmissa. Toimipisteessä järjestetään myös kuvataiteen kansanopistokoulutusta. Opiskelijoita on noin 280.

Rantatie 121, 04310 Tuusula, Suomi