Vähämuori eli Lokanen

Kerrostalot Vähämuori ja Vähävaari rakennettiin tilakeskuksen paikalle. Kuva vuodelta 1969, Tuusulan museo

Vähämuorin, joka on Hyrylän kantatila RN:o 3, nimi on voinut syntyä siitä, että tilaa isännöi vuodesta 1647 lähes kolme vuosikymmentä leskivaimo Marketta Heikintytär. Hän on kenties ollut lyhyenläntä vaimoihminen. Tilan rinnakkaisnimenä oli myöhemmin Lokanen. Nykyisin tilakeskuksen paikkeilla on kerrostalot Vähämuori ja Vähävaari.

Lue lisää kohteesta

Marketta Heikintyttären – tämän mahdollisen vähämuorin –  jälkeen tuli isännäksi vävy Juho Laurinpoika Nukari. 1680-luvulla omistajana oli Kosken kappalainen Henrik Skavonius.

Vähämuori oli 1670-luvulta lähtien ratsutila ja sai käyttää autiona olleen Peltolan tiluksia viljelykseen, jotta kykeni suoriutumaan ratsun ja rakuunan varustamisesta Ruotsin kruunulle. Kun ratsupalveluoikeus ja sen myötä verovapaus otettiin pois 1690-luvulla, Skavonius luopui tilasta. Rinnakkaisnimi Lokanen on ollut käytössä ainakin 1700-luvulta lähtien, kirkonkirjoissa on paikaksi kirjattu Vähämuori eller Lokanen.

Vuonna 1757 Vähämuori oli jälleen leskiemännän omistuksessa. Hän solmi avioliiton matruusi Johan Hertzbergin kanssa, josta näin tuli talon isäntä. 1800-luvun alkupuolella tila oli Gustavelundin kartanon Danckvardtin ja Spåren omistuksessa. Tila siirtyi 1800-luvun lopulla Rusthollin Skogstereille. 

Vähämuorin maat ulottuivat pitkälle Saviontien eli nykyisen Fallbackantien varrelle ja muun muassa Hyrylän työpaikka-alue on suurelta osin Vähämuorin entisillä mailla. 

Osuuskauppa aloitti Lokasessa

1900-luvulla Lokasen rakennuksissa asui muun muassa Rusthollin työntekijöitä ja varuskunnan kantahenkilökuntaa vuokralaisina. Lokasen vanhasta päärakennuksesta vuokrattiin tilat myös Hyrylän Osuuskaupalle, jonka toiminta alkoi vuoden 1907 paikkeilla. Kaupan syntysanat lausuttiin Hyrylän Torpalla, kun Tuusulan työväenyhdistyksessä heräsi tarve saada oma kauppa. "Kauppa kasvoi ja menestyi ja sai osakseen koko paikkakunnan väestön kannatuksen."

Hyrylän Osuuskaupan hallinto siirtyi ajan kuluessa hiljalleen porvarillisiin käsiin. Työväki etääntyi siitä ja luopui vuonna 1920 kokonaan Hyrylän osuuskaupasta, mutta sai vähän myöhemmin Elannon avaamaan myymälän entisen ortodoksipappilan rakennukseen - siis siihen puutaloon, jossa vuoden 2022 alkuun asti toimi ravintola Päämaja. Hyrylän Osuuskauppakin siirtyi Hyrylän keskustaan paikalle, johon sittemmin rakennettiin Puu-Ahomaana (tai Puu-KOP:in talona) tunnettu rakennus. Se sijaitsi suunnilleen nykyisen Kauppatien ja Nappulakadun risteyksessä. 

Vähämuori ja Vähävaari

Vähämuorin taloista on jäänyt jäljelle vain nimiä kertomaan menneistä ajoista. Muorinkujalla Vähämuorin tilakeskuksen paikalla on nyt kolmikerroksiset asuintalot Vähämuori ja Vähävaari, jotka on rakennettu vuosina 1966 ja 1967. Fallbackantien päässä aivan Vantaan rajalla olevan Vähämuorin alue ja Vähämuorintie ovat syntyneet 1950-luvulla tilan vanhoille maille.  

Muorinkuja 3, 04300 Tuusula, Suomi