VirtuaaliTuusula

Metsäntutkimuslaitoksen luontopolut

Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän tutkimusmetsien alueella voi tutustua metsäluontoon ja metsäntutkimukseen opastetuilla poluilla. Raition reitti sijaitsee Tuusulan Pirunkorven alueella. Paratiisinmäen puulajipolun ja Lehtikuusenmäen polkuverkoston tutustuminen on hyvä aloittaa Ruotsinkylän kenttäaseman opastuspisteestä.

Luonnonvarakeskuksen Luken (ent. Metsäntutkimuslaitoksen) verkkosivuilta löytyy lisätietoa.
Lue lisää

Ruotsinkylän metsäntutkimusalueen luonto on rikas ja monipuolinen: alueelta löytyy niin karuja avokallioita ja kangasmetsiä, tuoreita ja kuivia kankaita kuin reheviä puronvarsilehtojakin. Hoidetut, eri kehitysvaiheessa olevat metsiköt ja erityisesti monet kymmenet ulkomaisten puulajien viljelmät tarjoavat kiinnostavia tutustumiskohteita.

Metsäntutkimuslaitos on toiminut Ruotsinkylässä vuodesta 1923 lähtien. Alueella oli kenttäasema vuosina 1949–2012. Nykyisin rakennukset eivät ole enää Metlan käytössä, vaan tutkimusmetsästä kerätyt näytteet tutkitaan pääasiassa Vantaan toimipaikassa Tikkurilassa. Vuodesta 2015 lähtien Metsäntutkimuslaitos on ollut osa Luonnonvarakeskus Lukea.

Ruotsinkylän tutkimusalue edustaa Suomen eteläisen rannikkoalueen sisäosan metsätaloudellisia erityispiirteitä. Oman erityislisänsä tutkimusalueen metsiin antavat muun muassa pääkaupunkiseudun virkistyskäyttötarpeet sekä Tuusulan moottoritien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman aiheuttama ilman epäpuhtauskuormitus.

Ulkomaisten puulajien lisäksi tutkimusalueella tutkitaan tervasrososienten epidemiologiaa, juurikäävän leviämistä, kotimaisten puiden siemensatoa sekä erilaisia metsänjalostukseen liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/vierailukohteet/ruotsinkylan-tutkimusmetsa/
Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!