Kellokosken koulut

Ruukin koulu valmistui 1956.

Kellokoski sai ensimmäisen koulunsa 1856, jolloin ruukin seurakunnan uusi saarnaaja Saxelin otti itselleen myös opettajan tehtävät. Toiminta pyöri ruukin ja kartanon avustamana välillä hiipuen. Kunnan rakentama kansakoulu Kellokoskelle saatiin vasta 1905. Tämä Björkbackan eli Koivumäen koulu paloi 1942. Sodan ja pulavuosien takia ei uutta koulua saatu rakennettua vuosikausiin. Linjamäen ja Nummenkylän koulut olivat sitten tupaten täysiä ja alakoulussakin (nyk. nuorisotalo) opiskeltiin pahimmillaan kolmessa vuorossa, kun yläkoululaistenkin piti mahtua sinne. Uusi keskuskansakoulu (nyk. Ruukin koulu) Kellokoskelle saatiin vasta 1957.

Ajatus omasta oppikoulusta Kellokoskella heräsi, kun Järvenpään yhteiskoulu ei kyennyt enää ottamaan uusia oppilaita. Perustettiin kannatusyhdistys ja oppikoulun toiminta alkoi v. 1961. Oma rakennus kansakoulua vastapäätä valmistui kolme vuotta myöhemmin, ja ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuosikymmenen lopussa! 

Vuonna 2018 valmistui Ruukin koulun sekä Kellokosken yläkoulun ja lukion yhdistävä koulurakennus. Sen jälkeen kaikki Kellokosken peruskouluikäiset ovat opiskelleet yhdessä Kellokosken koulussa, jossa toimii myös Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste. 

"Onko maailmassa mitään tärkeämpää raittiin ilman ja henkisen ja fyysisen terveyden jälkeen kuin HYVÄ KOULU opettajineen, jotka todella ymmärtävät ennenkuulumattoman tärkeän yhteiskunnallisen tehtävänsä avustaa onnellisten oppilaiden luomisessa tuleville sukupolville. Hyvä opettaja on suuren ihailun arvoinen." - Totti Carlander

Lue lisää kohteesta

Kartano ja ruukki ylläpitivät ensimmäisiä kouluja

Ensimmäisen koulun 1850-luvulla perusti kartanon ja ruukin omistaja Lars Magnus Robert Björkenheim. Opettajina toimivat alkuun ruukin seurakunnan saarnaajat. Välillä koulu hiipui, mutta 1877 kartanon isäntä palkkasi kouluun oikeat opettajat. Tyttökoulu toimi ehkä jo silloin seurakuntakeskuksen paikalla olleessa rakennuksessa, jossa myöhemmin oli muun muassa tehtaan kirjasto ja ruotsinkielinen koulu. Poikakoulun opettajaksi tuli Kaarlo Werkko. Poikakoulun mainitaan olleen pappilan tilavammassa tuvassa Kukkupakan mäellä. Werkko oli tunnettu kansansivistysmies. Hän opetti yleissivistäviä aineita kansakoulun lisäksi myös Björkenheimin perustamassa meijerikoulussa, järjesti kansanjuhlia ja saarnasi kirkossa sunnuntaisin, kun ruukin seurakunnalla ei enää ollut omaa saarnaajaa.

Kellokosken ja Nummenkylän yhteinen kansakoulu

Nummenkylään rakennettiin kansakoulu vuonna 1895. Koulussa oli yksi luokkahuone ja veistosali. Ahdasta oli, kun oppilaita oli muutama vuosi valmistumisen jälkeen jo yli viisikymmentä. Tarkastaja velvoitti palkkaamaan koululle apuopettajatteren, jotta lapsia pystyttiin paremmin opettamaan äidinkielen mukaan ryhmissä. Ruotsinkielisiä lapsia oli paljon, koska esimerkiksi kaikki ruukin Björkbodasta muuttaneet perheet puhuivat äidinkielenään ruotsia. Tilaongelmaa apuopettajattaren palkaaminen ei tietenkään helpottanut.

Kellokoskelle kansakoulu 1905, Linjamäki 1917

Kellokoskelle rakennettiin oma koulu Björkbackaan eli Koivumäkeen. Siinä oli kaksi luokkaa, veistosali, kalustohuone ja kaksi asuntoa opettajille. Koulu sijaitsi ruukin ja Linjamäen torpparikylän välimaastossa, mutta kun kartano 1910-luvun alussa palstoitettiin asunto- ja viljelystiloiksi, kasvoi oppilasmäärä taas huomattavasti. Palstatilallisten lapsille rakennettiin Linjamäen koulu v. 1917. Siihen tuli yksi luokkahuone, veistosali ja opettajan asunto. Linjamäen koulun toiminta päättyi kesäkuussa 2021.

Kellokosken alakoulu on nyt Kellotupa

Useimmat lapset kävivät ennen kansakoulua kierto- tai alkeiskoulua. Ne olivat seurakunnan ylläpitämiä ja toimivat usein vaatimattomissa ja tilapäisissä vuokratiloissa. Alkeisopetus siirtyi kunnan vastuulle vuonna 1920, mikä pakotti rakentamaan alakouluja eri puolille kuntaa. Kellokosken alakoulu valmistui 1923. Rakennus oli vuosikymmeniä nuorisotalona ja viime vuodet se on ollut kyläläisten yhteisötila Kellotupa.

Uusi Kellokosken koulu valmistui 2018

Kellokosken koulu on yhtenäiskoulu, joka aloitti hallinnollisesti toimintansa 1.8.2015. Samalla Kellokosken yläkoulu, Ruukin koulu ja Linjamäen koulu lakkasivat olemasta erillisinä kouluina. Samassa koulussa toimii myös Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste. Kuntien välisen sopimuksen mukaan kouluun tulee yläasteen oppilaita myös Mäntsälän puolelta Hyökännummelta. 

Uudisrakennuksen rakentaminen Kellokosken yläkoulun ja Ruukin koulun väliin alkoi syksyllä 2016, ja kevättalvella 2018 vietettiin uudisrakennuksen avajaisia. Vanha Koulutie oli kulkenut alakoulun ja yläkoulun ja lukion rakennuksen välistä ja aiheuttanut liikenneturvallisuusongelman. Uudisrakennus rakennettiin vanhan Koulutien päälle ja Koulutien linjausta muutettiin.

Koulutie 7, 04500 Kellokoski, Suomi