VirtuaaliTuusula

Varuskuntapolku

Tuusula on tunnettu sotilasperinteistään. Hyrylän varuskunnassa koulutettiin sotilaita lähes 150 vuoden ajan. Varuskunta syntyi 1850–1860-luvuilla, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Alkuun sotilaat tulivat eri puolilta laajaa Venäjää. Kun Suomi itsenäistyi, tuli varuskunnastakin suomalainen varuskunta.

Autonomian ajan lopulla ja itsenäisyyden alkuvuosikymmenet Hyrylässä oli hevosvetoista tykistöä. Sen tilalle tuli vuonna 1957 Ilmatorjuntarykmentti. Sota-aikana Kasarmialueella koottiin kenttäarmeijan tykistöjoukkoja ja Tuusulassa toimi Jalkaväen koulutuskeskus.

Hyrylän kylään tuli varuskunnan myötä myös kauppoja ja muita palveluita. Autonomian aikana tulleista kauppiaista ja käsityöläisistä monet olivat venäläisiä. Varuskunta ja erityisesti sen tiilirakennuskausi näkyy Hyrylän arkkitehtuurissa edelleen.

Viimeiset varusmiehet Tuusulan varuskunnassa koulutettiin vuonna 2006. Vähitellen armeijan vanhoille alueille rakentuu historiaansa arvostava, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue Rykmentinpuisto.

Virtuaali-Tuusulan Varuskuntapolku pohjautuu Heikki Simolan vuonna 2007 tekemään varuskuntapolkuun. Tämä laajempi teksti löytyy kokonaisuudessaan pdf-tiedostona lue lisää -linkin alta.
Lue lisää

 

Heikki Simolan vuonna 2007 tekemä varuskuntapolku on luettavissa ja tulostetavissa tästä pdf-tiedostona.

A. Saksan puustelli
Hyrylän varuskunta perustettiin Saksan puustellin maille 1850-luvulla. Tilan päärakennus on osa Ilmatorjuntamuseota, ja siellä esitellään Tuusulan sotilasperinteitä.
B. Puuvaruskunta
Varuskunta oli keskellä nykyistä Hyrylää 1850-luvulta 1960-luvulle. Keskuskenttä oli suunnilleen nykyisen pääterveysaseman kohdalla.
C. Tiilivaruskunta
Hyrylän punatiiliset kasarmirakennukset on rakennettu venäläisen varuskunnan aikana vuosina 1900–1915.
D. Ortodoksikirkko
Venäläisen varuskunnan ortodoksikirkko valmistui vuonna 1900. Se purettiin vuonna 1958. Kirkon paikalla on nykyisin muistokivi. Harjun laelle rakennettiin 1950–60-lukujen taitteessa viisi kerrostaloa, joihin tuli varuskunnan henkilökunnan asuntoja.
E. Hyrylän venäläinen historia
Varuskunnan ansiosta Hyrylän palvelut kehittyivät. Kylään asettui paljon kauppiaita ja eri alojen käsityöläisiä ja ammatinharjoittajia. Monet heistä olivat kotoisin Venäjältä tai Vienan-Karjalasta.
F. Venäläinen koulu ja varuskunnan kerhot
Vuonna 1906 upseerien asuintaloksi valmistunut rakennus on ollut myös varuskuntakerhona. Sen vieressä oli venäläinen koulu, josta on jäljellä vain osa kivijalkaa.
G. Varuskunta 1918–1950
Suomalainen varuskunta muutti venäläisiltä tyhjiksi jääneisiin rakennuksiin. Varuskunnan keskuskenttä oli keskellä Hyrylää suunnilleen nykyisen terveyskeskuksen paikkeilla 1960-luvun loppupuolelle saakka.
H. Varuskunta 1951–2006
Olympiakasarmi oli koko itsenäisyydenajan ensimmäinen merkittävä varuskuntarakennus Hyrylän varuskunnassa. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti toimi Tuusulassa 1957–2006.
Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!